HvideSokker SelskabsMusik

Tommy Jo  

  Tlf.: 40 14 18 10

sokker

Opskriften på den gode fest

Der må hellere være for lidt plads end for meget plads
Lokalet skal helst have den rette stør­relse til det antal ­ gæster, der kommer.
Det kan godt lade sig gøre at holde fest 20 mennes­ker midt på gulvet i et forsam­lingshus, der er beregnet til 100 mennes­ker, men det bliver aldrig hygge­ligt eller festligt.
Så er det bedre at vælge et lokale, hvor det kan blive nød­vendigt at klemme de sidste par stykker ind, eller måske bære noget af inven­taret ud, så det lige præcis kan lade sig gøre.
Hvis man ikke er sikker på, hvor mange gæster der kommer, f.eks. til åbent hus eller recep­tion så er det en god idé ikke at sætte flere stole og borde op, end man er rime­ligt sikker på, at der bliver brug for. Så kan man have nogen flere stående i reserve et andet sted.
Det er ligesom at for meget plads og/eller tomme stole og borde signa­lerer, at der mangler nogen.

Der må hel­lere være for varmt end for koldt
Der skal helst være en passende tempe­ratur, sådan lige omkring 25 grader.
Der må ikke blive koldt, så gæsterne fryser eller bare sidder og skut­ter sig. Det kan godt være nød­vendigt med frisk luft, men der må ikke være træk. Et godt støj­svagt venti­lations­anlæg er ikke at foragte.
Det er hygge­ligt, når damerne smider sjalet og herrerne smider jakken.
Og det er ligesom noget af hyggen også bliver lukket ud, hvis nogen plud­selig åbner en dobbelt havedør ud til frosten og blæsten; det kan sætte selv den bedste fest lidt tilbage.
Det gør det vanske­ligt at holde en god fest i telt på disse bredde­grader, der er i reglen for varmt, når man begynder og for koldt, når man slutter. Hvis man vil holde fest i et telt, skal man hele året sikre sig et effek­tivt opvarm­nings­anlæg og et tæt­slut­tende og over­dækket indgangs­parti.

Der må hellere være for mørkt end for lyst
Det er passende med mere lys til middagen end til dansen.
Under middagen skal alle kunne læse teksten på bord­kort og sange, så der skal være en blød ensartet belys­ning over det hele helst med gløde­lamper.
Til dansen skal lyset dæmpes og det er ikke længere væsentligt at belys­ningen er ensar­tet. En god lys­dæmper er guld værd.
Lysrør og lav­energi­pærer er rene stem­nings­øde­læggere. Ikke alene lyser de i reglen for kraftigt, de har også en forkert farve. De er slet og ret for hårde og kolde i lyset, de skal slukkes.
Halogen­pærer kan gå an, hvis de kan dæmpes, men de er ikke gode.
Moderne LED lys med en varm farvetone er fint, især hvis det kan dæmpes.
Stearin­lys giver det rigtige lys og den rigtige stemning. Det er den aller­bedste belys­ning. Der kan næsten ikke være for mange - alle vegne.
Farvede pærer og dæmpet, helst indi­rekte lys fra gløde­lamper er også godt. Lampet­ter på væggene med skærm og en passende svag pære er at fore­trække. Hvis de mangler, kan man med held tage nogen stander­lamper med hjemme­fra og låne nogen flere af familie og venner. Helst nogen med lampe­skærm og en til lejlig­heden passende svag pære. Hvis der er lamper i for­vejen, men de har for kraftige pærer, kan man bare selv skifte pærerne ud med nogen svagere eller farvede pærer, og så skifte dem tilbage igen efter festen.